Home ICE-15 Course Projects Theses People Publications Positions Media Links Contact

Belöning för framstående doktorsavhandling


Martin Andersson har av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien fått belöning för sitt doktorsarbete med titeln ”Olfaction in the Spruce Bark Beetle Ips typographus”. Såhär skriver KSLA-akademien om sitt beslut:

"Martin Andersson har i sin avhandling om granbarkborrar, ”Olfaction in the Spruce Bark Beetle Ips typographus” lyft den ekologiska frågeställningen från ett enkelt samband mellan doftsignal och mottagare till ett mer komplicerat perspektiv där flera signalsubstanser modifierar beteendet och samverkar på olika nivåer i det sensoriska systemet. Hans resultat skänker ny förståelse för hur doftsinnet fungerar från receptormolekylers gener till beteendet i fält hos den åttatandade granbarkborren, ett av Sveriges viktigaste skadedjur. Med utomordentlig precision har enskilda sinnesceller studerats med hjälp av elektrofysiologi med hög upplösning. Banbrytande metoder inom molekylärbiologin har resulterat i upptäckten av flera kandidatgener för doftreceptorer. En unikt fullständig och omfattande fältstudie visar över vilka avstånd skalbaggarna reagerar på olika doftblandningar av feromoner och av dofter från träd. Dessa resultat har stor relevans för skyddet mot skogsskador. Undersökningarna är tekniskt utmanande och teoribyggnaden runt erhållna resultat avancerad."

DSC_0287.jpg

Martin Andersson tar emot belöningen ur kung Carl XVI Gustafs hand.

Extern länk

Tillbaka till Media >>>

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© IC-E3, Updated 2016-01-29